кг/м2
Length

Width

Thickness
мм
Reset All Settings

P = кг/м2
Length

Width

Thickness
мм

Тығыздығы 25 – 31 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 31 – 36 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 36 – 41 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 41 – 45 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 45 – 50 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 50 – 55 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 54 – 60 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 59 – 65 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 63 – 70 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 68 – 75 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 75 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 72 – 80 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 77 – 85 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 81 – 90 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 86 – 95 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 90 – 100 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 95 – 105 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 99 – 110 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 104 – 115 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 108 – 120 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 113 – 125 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 125 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 117 – 130 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 122 – 135 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 126 – 140 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 131 – 145 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 135 – 150 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 140 – 155 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 144 – 160 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 149 – 165 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 153 – 170 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 158 – 175 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 175 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 162 – 180 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 167 – 185 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 171 – 190 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 176 – 195 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 180 – 200 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm

Тығыздығы 200 kg/m³

Қалыңдығы 40 – 200 mm